IDEOMA intelligent systems is een gespecialiseerd bedrijf, dat sinds 1992 diensten verleent aan de CAD-gebruikers in de Civiele Techniek en de Bouw. De naam IDEOMA staat voor: Integration of DEsign, cOnstruction and MAnagement, dus integratie van het ontwerpproces met de uitvoering en het beheer. Dit houdt in het afstemmen van het CAD-gereedschap en de informatiestructuur op de omgeving waarin het werk plaats vindt en wel zo, dat de informatie optimaal kan worden hergebruikt door alle betrokkenen. Het ultieme streven hierbij is om te komen tot systemen die de gebruiker en het werk wat ermee gedaan moet worden als het ware begrijpen, vandaar de toevoeging intelligent systems.

http://www.ideoma.nl/