Op dit moment worstelen vele overheidsinstanties met de inrichting van hun processen.

Specifiek voorbeeld hiervan is de overgang van een documentgerichte naar een zaakgerichte structuur en dit meer in het bijzonder in relatie tot de veel gebruikte i-Navigator.

Een andere, meer complexe uitdaging, is de keuze voor specifieke versus generieke processen. Een veel gehoorde kreet is "generiek tenzij" maar hoe werkt dit dan richting autorisaties en vertrouwelijkheden?

Ook de koppeling van de i-Navigator en het zaaksysteem kan m.b.v. onze Digital Services Studio aanzienlijk vereenvoudigd worden en in veel gevallen zelfs volledig geautomatiseerd worden zodat handmatig inlezen niet meer nodig is.

ECM Pro Solutions kan een organisatie helpen door de inzet van ervaren adviseurs die hun sporen verdiend hebben in de dagelijkse praktijk bij gemeenten en waterschappen. In 2-3 dagen ontstaat er vaak al een bruikbaar beeld van de te kiezen inrichting en kan een interne projectgroep zelf aan de slag.