Relevante informatie voor een zaak is vaak vastgelegd in verschillende systemen, zoals een vergunningensysteem, WOZ systeem of document management systeem. Om goed zaakgericht te kunnen werken, moet deze informatie centraal beschikbaar zijn. Een compleet en actueel beeld van een zaak en de bijbehorende documenten is daarbij essentieel. Ook is het van belang dat de gegevens digitaal beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven.

 

De standaard voor zaakgericht werken en documentmanagement beschrijft de meest gebruikte functionaliteit om hiervoor te zorgen. De standaard is in lijn met GEMMA en maakt gebruik van onderliggende standaarden RGBZ 1.0, StUF ZKN 3.1 en CMIS 1.0.