De module Kwaliteitsbewaking is een onmisbare schakel in het substitutieproces bij digitale vervanging.

U heeft bij de inzet van deze module de keuze uit 2 scenario's:

  • controle van documenten uit een map gevuld met scans uit het scanproces
  • controle van documenten reeds geregistreerd in het ECM-systeem

Op basis van controleprofielen (vrij definieerbaar) neemt het systeem een representatieve steekproef en toont de geselecteerde documenten aan een medewerker. De medewerker doorloopt een aantal controlestappen (vrij definieerbaar) en kent een resultaatwaarde toe. Op basis van de aldus verkregen resultaten wordt een steekproef goedgekeurd of afgekeurd.

De resultaten blijven gedurende een bepaalde periode bewaard voor auditingdoeleinden. Uiteraard voorziet het systeem in een passende rapportage.

Download whitepaper