De module Automatische E-mailregistratie automatiseert het handmatig registreren van e-mailberichten uit meerdere e-mailboxen. Hierdoor kan er een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden en worden fouten bij het overnemen van metadata voorkomen.

De unieke procesmonitor leest 24x7 alle ingestelde e-mailboxen uit en registreert de inhoud volledig automatisch in het zaaksysteem. Registratie vindt plaats in het oorspronkelijke bronformaat van het e-mailbericht en eventueel ook nog in een alternatief formaat zoals bijv. XML.

Uiteraard worden metadata zoals onderwerp, datum, afzender enz, automatisch herkend en omgezet naar velden in het zaaksysteem. Ook bij de registratie van bijlagen zijn alle denkbare scenario's mogelijk.

Registratie in het zaaksysteem vindt plaats zonder tussenkomst van een gebruiker d.m.v. de unieke procesmonitor.

 

Item Digital Document Studio Kofax e-mail connector
100% automatische registratie ja nee
volumelicentie van toepassing nee, onbeperkt ja
metadataherkenning ja ja
module los inzetbaar van a dere software ja nee
bijlagen opties ja ja
externe consultancy leverancier noodzakelijk nee ja
standaard integraties Corsa, Verseon, Decos, Sharepoint, Alfresco, Atos eSuite, Liber maatwerk afhankelijk van partner
prijs 3.500 Euro >10.000 Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download whitepaper