De module Webformulieren automatiseert het registreren van webformulieren op een uiterst efficiente manier en dit zonder enig maatwerk, programmeren of coderen. Alle gangbare standaarden waaronder Stuf-EF worden 100% ondersteund. Zelfs bij overgang naar een ander CMS blijft de inrichting behouden aangezien uitsluitend de berichten worden gebruikt voor de registratie en niet de achterliggende techniek.

Uiteraard worden metadata zoals onderwerp, datum, afzender enz, automatisch herkend en omgezet naar velden in het zaaksysteem. Ook bij de registratie van bijlagen zijn alle denkbare scenario's mogelijk.

Registratie in het zaaksysteem vindt 24x7 plaats zonder tussenkomst van een gebruiker d.m.v. de unieke procesmonitor.

 Download whitepaper