database automatic integration

Veel organisaties hebben een negatief beeld bij het realiseren van koppelingen tussen applicaties. Kosten, medewerking van leveranciers, risicovol maatwerk, versiebeheer en complexe functionele ontwerpen hebben in het verleden vaak voor mislukking gezorgd.

Er bestaat echter een alternatief dat zonder enige risico of maatwerkontwikkeling koppelingen kan realiseren tussen applicaties en het (centrale) zaaksysteem door gebruik te maken slimme databasefuncties. Zodra een er wijziging plaatsvind in een applicatie wordt deze door de Digital Service Studio geevalueerd en volgens vooraf bepaalde regels omgezet in een nieuwe zaak of een wijziging op een lopende zaak.

Voor relatief eenvoudige koppelingen met weinig metadata en documenten kan dit een snelle en vooral goedkope oplossing zijn om de lang gewenste integratie te realiseren. Groot voordeel van deze oplossing is gelegen in het feit dat de integratie met het (centrale) zaaksysteem reeds gebouwd en bewezen is en dus niet steeds opnieuw ontwikkeld dient te worden.

Voorbeeld:

U heeft een applicatie die specifieke meldingen registreert. Er komen slechts 50 meldingen per jaar binnen maar de aard van deze informatie is zodanig dat u deze toch als zaak wilt behandelen in uw zaaksysteem.

Een maatwerkkoppeling blijkt zeer kostbaar en de animo van de leveranciers om dit voor uw organisatie te realiseren is laag. Gevolg: uw wens lijkt onuitvoerbaar.

Scenario:

De applicatie legt registratienummer, datum, onderwerp, relatieID (bv. BSN), type incident en 1 verslagdocument vast. Deze gegevens worden gebruikt als basis voor een nieuwe zaak in uw (centrale) zaaksysteem en wordt 24x7 bijgewerkt.

Realisatie:

1 dag o.b.v. een Functioneel Ontwerp (aan te leveren door uw eigen Functioneel Beheerder)

wijzingen en onderhoud in eigen beheer uit te voeren