metadata

Om zonder menselijke tussenkomst documenten in een werkvoorraad van uw zaaksysteem te krijgen is onze module Automatische Documentregistratie zeer doeltreffend.

De procesmonitor leest 24x7 een of meerdere mappen uit en registreert de daarin aangetroffen documenten in het zaaksysteem. Een vooraf bepaald profiel kent metadata toe waar nodig.

Door middel van een zelf in te stellen filter kunt u bepalen of er naast PDF ook nog andere formaten ingelezen mogen worden en of deze vooraf naar een ander formaat omgezet dienen te worden.

De module Automatische E-mailregistratie kent een vergelijkbare functionaliteit, echter met uitgebreidere mogelijkheden voor afzenderherkenning en metadata aanwezig in het bericht.