Onderwerpen Voorkennis Duur Locatie Prijs Max. deelnemers

Zaaktypen\processen

Scanproces

Registratieprofielen

Classificatie

Extractie metadata

 

Algemeen

4 dagdelen

10:00-12:30

13:00-16:00

Utrecht

of

on site

2100,- Euro 3