Onderwerpen Voorkennis Duur Locatie Prijs Max. deelnemers

Webservices: conceptueel

Webservices: technisch

Inrichting acties en berichten

Bericht en functietemplates

Beveiliging

Algemeen

1 dagdeel

10:00-12:30

13:00-16:00

Utrecht

of

on site

1050,- Euro 3