Onderwerpen Voorkennis Duur Locatie Prijs Max. deelnemers 

Beheer zaaktypen\werkprocessen

Systeemregister

Gebruikersbeheer

Registratieprofielen

Geen

2 dagdelen

10:00-12:30

13:00-16:00

Utrecht

of

on site

1050,- Euro 4