Onderwerpen Voorkennis Duur Locatie Prijs Max. deelnemers

Scanproces

Substitutieproces

Kwaliteitscriteria

NEN 2092 norm

Inrichting en beheer

Testen

Algemeen

1 dagdeel

10:00-12:30

13:00-16:00

Utrecht

of

on site

1050,- Euro 3