Access Management

 

Met de module Access Management legt u alle autorisaties op applicaties en mappen eenmalig vast.

Door slim gebruik te maken van functies, rollen en kostenplaatsen richt u snel nieuwe accounts in op basis van een bericht afkomstig uit uw HRM systeem.

Met behulp van onder andere XPath technologie worden alle vereiste instellingen in de verschillende applicaties automatisch ingevuld. Ook worden de mappen direct gekoppeld aan de gebruiker op basis van de Active Directory inrichting.

Door deze manier van werken ontstaat er een zeer efficiente inrichting en kunt u bij een ICT-audit op ieder moment aantonen hoe het access management is geregeld en kunt u middels logging alle wijzigingen steeds eenvoudig verantwoorden.