Een van de meest uitdagende toepassingen van ICT is het realiseren van koppelingen tussen verschillende systemen.

Onze Digital Services Studio heeft een uitgebreide module Webservices waarmee het mogelijk is om zonder programmeren gegevens uit te wisselen tussen meerdere systemen.

Door slim gebruik te maken van webservices, tabellen en templates kan er snel een complexe set data opgehaald en uitgewisseld worden.

Deze kan vervolgens weer beschikbaar gesteld worden aan andere applicaties.